Algemene voorwaarden
Conscious Within is gevestigd te Rozenburg, KVK nummer 69858195 .

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Conscious Within afsluit. Voordat je je opgeeft voor een lezing, workshop of training is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft lezingen, workshops en trainingen. 1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een lezing, workshop of training komt tot stand door het betalen van de inschrijving die dient als bevestiging.

2: Inschrijvingen

2.1 Alle lezingen, workshops en trainingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

2.2 Conscious Within behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen

2.3 Na betaling ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.

2.4 Per lezing, workshop en training zijn er slechts een vooraf bepaald aantal plekken beschikbaar. Zodra een lezing, workshop of training vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.

2.5 Indien een lezing, workshop of training vol zit kunt u zich aanmelden voor een reserve lijst. U kunt hiervoor contact opnemen met Conscious Within.

2.6 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

2.7 Bij reserveren voor een lezing, workshop of training ben je verzekerd van een plaats.

2.8 Toegang is enkel mogelijk indien in het bezit van een geldig ticket dat geregistreerd staat bij Conscious Within.

3. Afmelden door de deelnemer

3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.

3.2 Afmelding voor een lezing, workshop of training: Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschij-nen tijdens de lezing, workshop of training wordt ook geen geld teruggeboekt.

3.3 Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar

3.4 Overdracht van deelname tickets aan een lezing, workshop of training is enkel geldig indien dit aan Conscious Within gemeld is.

4. Annulering/verplaatsing door Conscious Within

4.1 Conscious Within is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden lezing, workshop of training te annuleren. Mocht een lezing, workshop of training geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.

4.2 Conscious Within is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de lezing, workshop of training de datum van een lezing, workshop of training te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de lezing, workshop of training kosteloos te verplaatsen/annuleren.

4.3 Conscious Withing geeft bij elke lezing, workshop of training aan wat het minimum is aan het aantal deelnemers.

4.4 Conscious Within is gerechtigd bij ziekte van spreker en of trainer de aangeboden lezing, workshop of training te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde deelname kosten worden gerestitueerd.

5: Klachten

5.1 Heb je een klacht over een lezing, workshop of training? Neem dan contact op met Conscious Within en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.

5.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

6: Aansprakelijkheid

6.1 Conscious Within aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de lezing, workshop of training.

7: Geheimhouding

7.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeld en of geluidsopnamen van een (gedeelte van) een lezing, workshop of training is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd lezing, workshop of trainingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Conscious Within toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

7.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

8: Overig

8.1 Conscious Within behoudt zich altijd het recht om de lezingen, workshops of trainingen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.

8.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.

8.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens een lezing, workshop of training, dan heeft Conscious Within het recht om deze persoon te weigeren tijdens volgende lezing, workshop of training. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

8.4 Tijdens lezingen, workshops en trainingen worden audio- en/of video-opnamen gemaakt. Met het akkoord op deze algemene voorwaarden geeft u aan hiervan op de hoogte te zijn .

8.5 Indien u bezwaar heeft tegen het verspreiden van beeld en of audio materiaal die uzelf betreft dan kunt u dit schriftelijk aangeven bij Conscious Within. Enkel wanneer een schriftelijk bezwaar voor publicatie is ontvangen wordt deze ook verwijderd van publicatie. Elke bezwaar dat pas NA publicatie ontvangen wordt kan niet meer in overweging genomen worden.