Veerkracht

Niet enkel  het vermogen de oude vorm te herkrijgen, maar ook om de vaardigheid zich te verbinden aan persoonlijke bronnen van kennis, groei en verdieping.

Zo wordt het omschreven. Het wordt vaak gebruikt als mensen het hebben over een persoon die moeilijkheden overwon en daar sterk uitkwam. Moeilijke situaties zijn niet enkel verdriet en pijn. Het zijn kostbare momenten om ervan te leren en te groeien.

Veerkracht is een eigenschap die je in je hebt. Sommigen wat minder, sommigen wat meer.
In mijn leven ontdekte ik dat ik veel veerkracht had. Want de trauma’s die ik als kind ervoer en die maar bleven komen in mijn leven duwden mij steeds even opzij en toch kwam ik steeds terug op de weg die ik wilde gaan in dit leven.

Je kunt veerkracht vergroten door je er bewust van te zijn. Veerkracht groeit naar de mate waarin men in staat is om intense en emotionele ervaringen te verankeren in een samenhangend en aansprekend levensverhaal

Veerkracht is de eigenschap die je een doel voor ogen stelt dat je wilt bereiken, ongeacht wat er op je weg komt.
Voor ondernemers is dit heel herkenbaar. Zij hebben vaak veel veerkracht want ondernemen gaat vaak over bergen en diepe dalen.
Maar ook als je geen ondernemer bent kun je dit ontwikkelen. Blijf dat doel voor ogen houden waar je naar toe wilt. Wees reëel. Het leven gaat altijd via kronkelwegen en je hebt niet alles in de hand. Zolang je gefocust blijft op je einddoel dan stap je steeds weer terug op je weg ernaar toe.

Veerkracht is de eigenschap die je kracht geeft om je aan te passen.

Aanpassen betekent niet dat je jezelf weg moet cijferen om  in de situatie mee te gaan. Aanpassen is de situatie even van een afstand bekijken en bedenken hoe je hier een weg in kunt vinden. Het betekend het leven nemen zoals het is. Situaties gebeuren en wat ik hierboven al schreef: je hebt niet alles in de hand. Op welke manier kun je hier mee omgaan zonder teveel pijn of verdriet te ervaren. Zoek een weg die voor jou de minste weerstand geeft, zolang deze wel gezond is. Verstoppen of je in jezelf terugtrekken is geen aanpassen maar ontwijken.

Veerkracht stelt je in staat zo goed mogelijk om te gaan met stress en angst.

Wanneer je stress of angst ervaart is je reactie vaak dat je weg wilt. Je wil je terugtrekken uit de stres of angstige situatie. Veerkracht betekend dat je in een dergelijk situatie het hoofd bied. Doordat je een doel voor ogen hebt kun je beter met deze emoties omgaan.

Met veerkracht kun je de situatie positiever inzien.

Zo was ik op een dieptepunt depressief en gaf ik aan DIT leven niet meer te willen. Ik hoorde het mezelf zeggen. Inderdaad. Ik zei DIT leven en niet HET leven. Het was mijn veerkracht die mij op dit dieptepunt een positieve  draai gaf. Want het maakte mij duidelijk dat ik DIT leven niet meer wilde maar wel een ander leven! Ook hier komt weer naar voren dat je een einddoel in zicht hebt. Continue. Voor mij is dat einddoel een gelukkig leven.

Met Veerkracht voel je verantwoordelijk voor je eigen toekomst.

Niet de ander, maar JIJ bepaalt wat er in jouw leven gebeurt. Ook al gebeuren er situaties, je zoekt hierin jouw eigen manier om hiermee om te gaan want alleen jij bent verantwoordelijk voor je eigen toekomst.

Zo wilde ik in mijn huwelijk al een eigen bedrijf starten maar door moeilijkheden in mijn huwelijk kwam dit er niet van. Na mijn scheiding was ik niet meer tegen te houden want ik zou en moest een eigen bedrijf hebben.

Veerkracht laat je optimistisch nadenken over wat er in je omgeving gebeurt.

Een optimistische instelling is goed, maar alleen als je reel blijft. Een enkel optimistische persoon zal steeds een nieuw doel in zicht nemen. Lukt dit niet dan lukt dat wel. Totdat je op den duur gefrustreerd en leeg achterblijft. Combineer een optimisten instelling met realisme. Je weet dat het gaat lukken, en je blijft proberen. Maar je houd wel steeds hetzelfde doel voor ogen. Je maakt hierbij gebruik van improvisatie. Je gebruikt de middelen die er voor handen zijn in de specifieke situatie.

 

De mens is in staat om onder alle omstandigheden een ding te behouden en dat is geestelijke vrijheid om te kiezen  hoe je met de situatie om gaat.

Nietzsche zei:

“Zij die een reden tot leven heeft, kan vrijwel alle levensomstandigheden verduren:”